Interactieve tool wekt grote belangstelling

donderdag 5 november 2009


Interactieve tool wekt grote belangstelling 1

Als uitbreiding van de internetsite van de organisatie heeft Forwart – in nauwe samenwerking met de communicatie afdeling en de Cliëntenraad van Rubicon jeugdzorg – een interactieve webomgeving opgezet voor ondersteuning van de contacten tussen cliënten en de cliëntenraad.

Han van Aanholt, voorzitter Cliëntenraad: "Weten wat er bij een kind speelt, waar het mee zit, blijkt in de praktijk moeilijk te achterhalen. Voor veel kinderen is de drempel nu eenmaal hoog om dit naar buiten te brengen. Om deze drempel te verlagen, hebben we een communicatietool bedacht die past binnen de huidige tijdsgeest van de jeugd; een interactieve webomgeving, speciaal voor cliënten. De webomgeving moet voor kinderen vertrouwd en eenvoudig te benaderen zijn.

Via deze webomgeving kunnen jongeren op elk gewenst moment van de dag anoniem contact leggen met Rubicon jeugdzorg en aangeven wat hen bezighoudt, hun behoeften en wensen delen en aan Rubicon hun problemen kenbaar maken. Het waarborgen van integriteit en anonimiteit staat hierbij voorop. De innovatieve en moderne webomgeving zal dit jaar nog in gebruik genomen worden.