Meer inzicht op de werkvloer van Vullings Horst

Vullings is een modern en technisch hoogwaardig bedrijf in metaalbewerking. Ze staan voor kennis, vakmanschap en kwaliteit (klinkt bekend ;)). Om deze waardes hoog te kunnen houden is het van groot belang dat de vakmannen en -vrouwen perfect inzicht hebben in de werkzaamheden die verzet moeten worden.

Daarom kwam Vullings bij ons met de vraag om het inzicht en de registratie van de werkzaamheden te verbeteren. Met als doel om sneller en eenvoudiger de juiste informatie op de juiste plaats inzichtelijk te hebben en de tijdsregistraties voor deze werkzaamheden zo eenvoudig mogelijk te maken. Zodat de vakmannen en -vrouwen vooral bezig kunnen zijn met hun vak.

header_vullings.jpeg
tablets-vullings-1.png

Onze aanpak

We zijn begonnen met het analyseren wat er aan informatie nodig is om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we bekeken welke gegevens er nodig zijn voor de tijdsregistraties. Door een hechte samenwerking met Vullings konden we snel tot de kern komen. Aan de hand van deze analyses hebben we wireframes (schetsen van de schermen) gemaakt en voorgelegd aan de medewerkers die met de nieuwe applicatie aan de slag zullen gaan. Hierdoor konden we in een vroeg stadium van het project al toetsen of onze bevindingen ook gedeeld werden met de uiteindelijke gebruikers van de applicatie.

Door ook tijdens de realisatie constant samen te werken konden nieuwe inzichten direct worden toegepast en werd er uiteindelijk een applicatie opgeleverd die ook perfect aansloot bij de behoeftes van de eindgebruikers.

"Samen met Vullings zijn we inmiddels gestart met het uitwerken van verse, frisse ideeën in nieuwe projecten om slimme functionaliteiten voor verschillende applicaties te realiseren."

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk

Elke werkplek op de werkvloer bij Vullings is voorzien van onze applicatie. Elke medewerker kan hier met zijn/haar persoonlijke code op inloggen en direct inzien welke werkzaamheden er gedaan moeten worden. Informatie zoals o.a. het product, het aantal, de order, de klant, de bewerkingen en de benodigde documenten zijn hierin te zien.

Door een werkzaamheid eenvoudig te slepen naar de volgende kolom kan de medewerker registreren dat hij/zij ermee begonnen is. Is het product compleet klaar? Dan sleept de medewerker het naar de kolom “Gereed”. Door de koppeling met het ERP-systeem weten de overige medewerkers direct dat de werkzaamheid voltooid is. Daarnaast bevat de applicatie nog tal van andere functionaliteiten om de werkzaamheden te ondersteunen.

tablets-vullings-2.png

Koppeling met Ridder iQ

Een van de belangrijkste onderdelen van de applicatie is de koppeling met Ridder iQ, het ERP-systeem wat gebruikt wordt binnen Vullings. Alle informatie over de werkzaamheden wordt d.m.v. een innovatieve koppeling uit Ridder iQ opgehaald. Vervolgens worden alle tijdsregistraties tot op de seconde nauwkeurig weer teruggeschreven naar Ridder iQ. Zodat de gegevens tussen de twee systemen constant up-to-date zijn en alle afdelingen direct inzicht hebben in de status van de werkzaamheden op de werkvloer.

En nu?

De applicatie is volop in gebruik en medewerkers zijn enthousiast. Door de verkregen inzichten en de nieuwe mogelijkheden ontstaan er weer allerlei nieuwe ideeën. Samen met Vullings zijn we inmiddels gestart met het uitwerken van verse, frisse ideeën in nieuwe projecten om slimme functionaliteiten voor verschillende applicaties te realiseren.