Nieuw Gemengd Bedrijf

Vier ondernemers in de agrarische sector bundelen hun krachten in het “Nieuw Gemengd Bedrijf” (NGB). Encore heeft een huisstijl (inclusief logo) en website gerealiseerd voor het NGB.

De huisstijl is onder andere voortgekomen uit een bestaand logo dat bij voorheen bij communicatieve uitingen gebruikt werd. Het oude logo is vervangen door het nieuwe logo dat binnen het huisstijl ontwerp gerealiseerd is. Op basis van de nieuwe huisstijl zijn verder onder andere rapporten, briefpapier en voorbladen ontworpen. De website bevat korte informatie over het NGB en de ondernemers, een planning en binnenkort het milieueffectrapport (MER). Met behulp van het Content Management Systeem kan de opdrachtgever de inhoud van de website aanpassen en uitbreiden.

Bekijk de website viawww.nieuwgemengdbedrijf.nl.